uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Uzavírka ulice Lesnická - 23. prosinec 2020

V předpokládaném termínu od 9. 1. 2021 do 12. 12. 2021 bude z důvodu stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“ úplně uzavřena ulice Lesnická.

Investor: Statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna
Zhotovitel: Společnost Brno, Lesnická – Firesta + DS Brno
Členové sdružení: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
Dopravní stavby Brno, spol. s r. o.
Lhůta výstavby dle smlouvy: 39 týdnů na zprovoznění tramvajové trati (do 26. 9. 2021)
49 týdnů na dokončení komunikací a chodníků (do 12. 12. 2021)
Předpokládaný termín zahájení výluky na tramvajové trati a zahájení uzavírky ulice Lesnická je od 9. 1. 2021.
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce kanalizace, vodovodu, tramvajové trati včetně trakčního vedení a nových sloupů, veřejného osvětlení, komunikací a chodníků.
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky, přičemž vjezdy do přilehlých nemovitostí budou pouze na povolení, které bude vydáváno od 6. 1. 2021 po předchozí domluvě v kanceláři stavby na ulici Vranovská 38, 2. patro. Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Otrusina, tel.: 702 242 101.
Tato povolenka bude opravňovat pouze k průjezdu přes stavbu (pokud to bude možné) do nemovitosti nacházející se na ulici Lesnická v prostoru úplné uzavírky. Povolenky pro majitele jiných nemovitostí nebudou vydávány.
Průběh prací:
Od 10. 1. 2021 se se začne s demontáží trakce tramvajové trati a odstraňováním stávajícího kolejového svršku (panely, pražce a kolejnice). Následovat bude rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně přípojek, nové těleso kolejového svršku na antivibrační úpravě, výstavba nových tramvajových zastávek, nové veřejné osvětlení, sloupy trakčního vedení, nové kabely DPMB a nakonec komunikace a chodníky.
Kontaktní údaje stavby:
Odpovědný stavbyvedoucí: Bc. Martin Kozel, tel.: 602 127 799.
Vedoucí střediska: Ing. Miloš Raab, tel.: 721 365 899.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – VYKLIZENÍ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY – NALEZNETE ZDE.
SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU STAVBY NALEZNETE ZDE.
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES NALEZNETE ZDE.

Uzavírka se dotkne také provozu městské hromadné dopravy, bližší informace naleznete ZDE.