uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2017

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Francouzská (PRODLOUŽENÍ) - 30. listopad 2017

Úplná uzavírka ulice Francouzská z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí včetně opravy povrchu je prodloužena do 18. 12. 2017, od 19. 12. 2017 do 31. 3. 2018 bude ulice Francouzská úplně uzavřena v úseku Přadlácká - Hvězdová, od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 potom v úseku Přadlácká - Hvězdová vč. křižovatky Přadlácká x Francouzská.

Uzavírka ulice Erbenova (PRODLOUŽENÍ) - 10. říjen 2017

Probíhající úplná uzavírka ulice Erbenova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí je prodloužena do 31. 12. 2017.

Přechodná úprava provozu Nezvalova, Heleny Malířové, Halasovo náměstí - 15. září 2017

Z důvodu zajištění příjezdu a výjezdu vozidel od stavby na ul. Nezvalova je od od 6. 9. 2017 do 14. 8. 2018 stanovena přechodná úprava provozu na místních pozemních komunikacích Nezvalova, Heleny Malířové, Halasovo náměstí.

Uzavírka ulice Valchařská - 5. září 2017

Od 14. 9. 2017 do 4. 11. 2018 bude z důvodu komplexní rekonstrukce včetně sítí a tramvajové trati zcela uzavřena ulice Valchařská.