uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2019

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulic Kociánka a Útěchovská - 16. září 2019

Z důvodu pořádání akce „Jízda do vrchu a výstava historických vozidel Brno–Soběšice 2019“ budou dne 28. 9. 2019 od 8:00 do 17:00 hodin úplně uzavřeny ulice Kociánka od křižovatky s ulicí Křižíkova a Útěchovská po č. or. 2a.

Uzavírka ulice Pflegrova - 23. srpen 2019

V termínu od 2. 9. 2019 do 8. 12. 2019 bude z důvodu realizace stavby „Pflegrova - rekonstrukce komunikace“ po etapách uzavřena ulice Pflegrova.

Uzavírka ulice Muchova - 18. červenec 2019

Od 21. 8. 2019 do 30. 11. 2019 bude z důvodu realizace stavby "Ulice Muchova – oprava komunikace" úplně uzavřena ulice Muchova. 

Uzavírka ulic Černopolní, Hvězdová a Spolková - 29. březen 2019

Z důvodu rekonstrukce parovodu budou v předpokládaném termínu od 3. 4. 2019 do 31. 10. 2019 uzavřeny ulice Černopolní v úseku od Francouzské po Milady Horákové, ulice Hvězdová ve směru z Francouzské a ulice Spolková od čísla 1 po číslo 3. Dále budou uzavřeny obslužná komunikace objektu Francouzská 38 a parkoviště Hvězdová–Bratislavská. 

Uzavírka v ulici Trávníky - 1. březen 2019

Z důvodu rekonstrukce domu v ulici Trávníky 16 bude od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020 uzavřen chodník a částečně vozovka v 25m úseku u zmíněného objektu. Od 1. 8. do 31. 8. 2019 bude uvedený úsek vozovky uzavřen úplně.

Uzavírka Svitavského nábřeží (Cejl - Svitavská) - 1. březen 2019

Od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019 bude z důvodu rekonstrukce parovodu uzavřena cyklostezka/pěší trasa na Svitavském nábřeží v úseku od Cejlu po ulici Svitavská. V úseku od ulice Sekaninova bude částečně uzavřena také vozovka.

Uzavírka ulice Bendlova - 6. listopad 2018

Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace je od 5. 11. 2018 do 1. 10. 2019 úplně uzavřena ulice Bendlova.

Rekonstrukce Zábrdovické ulice a Zábrdovického mostu - 16. říjen 2018

Práce a dopravní omezení začnou o třetím říjnovém víkendu 2018. Podle smlouvy má být dílo dokončeno do 15 měsíců.