uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2019

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Musilova - 15. květen 2020

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude v předpokládaném termínu od 25. 5. 2020 do 31. 10. 2020 úplně uzavřena ulice Musilova.

Přechodná úprava provozu Zeiberlichova, Síčka, Na Kovárně, Na Klínku, Zkratka, Na Rychtě (ZMĚNA TERMÍNU) - 15. květen 2020

Z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí v ulicích Síčka, Na Kovárně, Zkratka a Na Rychtě bude v předpokládaném termínu od 1. 7. 2020 do 30. 11. 2020 stanovena přechodná úprava provozu na silnici III. třídy Zeiberlichova, na místních komunikacích Síčka, Na Kovárně, chodník Zeiberlichova, Na Klínku, Zkratka a Na Rychtě a na veřejně přístupných účelových komunikacích obslužná komunikace k objektům Na Kovárně 5a, 5b a 5c a spojovací komunikace Síčka – Na Rychtě.

Uzavírka náměstí Republiky - 16. duben 2020

Z důvodu zřízení zařízení staveniště pro opravu střechy je v termínu od 10. 4. do 15. 6. 2020 uzavřena ul. náměstí Republiky od křižovatky s ul. Nováčkova po č. or. 11.

Uzavírka ulice Merhautova - 25. únor 2020

Z důvodu generální opravy úseku Jugoslávská - Provazníkova bude v termínu od 1. března do 30. června 2020 uzavřena ulice Merhautova.