uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2017

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Výměna povrchu vozovky v ulici Třískalova (tunýlek-Okružní) - AKTUALIZOVÁNO - 24. červenec 2017

Ve dnech 25. 8. 2017 a 26. 8. 2017 bude probíhat výměna povrchu vozovky v ulici Třískalova v úseku tunýlek-Okružní. Z důvodu stavebních prací bude komunikace v sobotu 26. 8. 2017 uzavřena. 

Uzavírka ulice Erbenova - 1. červenec 2017

Od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017 pokračuje úplná uzavírka ulice Erbenova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. 

Uzavírka ulice Štěpánkova - 15. květen 2017

Od 15. 5. 2017 do 30. 10. 2017 je z důvodu výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu uzavřena ulice Štěpánkova. Jedná se o úplnou uzavírku bez objízdných tras.

Uzavírka ulice Helfertova (Jugoslávská-Merhautova) - 31. březen 2017

Od 30. 3. 2017 do 24. 9. 2017 je z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek úplně uzavřena ulice Helfertova, v úseku od křižovatky s ul. Jugoslávská po křižovatku s ul. Merhautova.

Uzavírka ulice Melatín (Zeiberlichova - č. or. 32) - 10. březen 2017

Od 13. 3. 2017 do 30. 11. 2017 bude z důvodu rekonstrukce vodovodu a výstavby kanalizace úplně uzavřena ulice Melatín v úseku od křižovatky s ulicí Zeiberlichova po č. or. 32.

Uzavírka ulice Francouzská - 7. únor 2017

Do 30. 11. 2017 je z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí včetně opravy povrchu úplně uzavřena ulice Francouzská.

Uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická) - 19. srpen 2016

Od 3. 5. 2017 do 30. 11. 2017 pokračuje z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí s následnou opravou povrchu uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická).