uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2019

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka křižovatky Francouzská – Přadlácká - 11. únor 2020

Z důvodu demontáže jeřábu bude od 20. 2. 2020 do 23. 2. 2020 uzavřena křižovatka Francouzská – Přadlácká.

Uzavírka v ulici Trávníky - 1. březen 2019

Z důvodu rekonstrukce domu v ulici Trávníky 16 bude od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2020 uzavřen chodník a částečně vozovka v 25m úseku u zmíněného objektu. Od 1. 8. do 31. 8. 2019 bude uvedený úsek vozovky uzavřen úplně.