uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2020

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Hvězdová (Bratislavská-Spolková) - 12. říjen 2020

Dne 14.11.2020 bude uzavřena ulice Hvězdová v úseku mezi Bratislavskou a Spolkovou z důvodu pořádání akce Muzejní noc.

Uzavírka ulice Musilova - 15. květen 2020

Z důvodu provádění výkopových prací pro stavbu rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude v termínu od 15. 6. 2020 do 31. 10. 2020 probíhat úplná uzavírka místní komunikace ul. Musilova.