uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2017

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Erbenova (PRODLOUŽENÍ) - 10. říjen 2017

Probíhající úplná uzavírka ulice Erbenova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí je prodloužena do 31. 12. 2017.

Přechodná úprava provozu Provazníkova - 26. září 2017

Od 2. 10. do 31. 10. 2017 bude probíhat stavba přístřešku zastávky MHD na ulici Provazníkova. Z toho důvodu bude v ulici Provazníkova stanovena přechodná úprava provozu. 

Přechodná úprava provozu Tišnovská, Rotalova, Venhudova, Lieberzeitova, Těsnohlídkova a Zdráhalova - 20. září 2017

Od 25. 9. do 30. 11. 2017 budou probíhat výkopové práce na instalaci vedení televizních kabelových rozvodův ulicích Tišnovská, Rotalova,
Venhudova a Lieberzeitova. Z toho důvodu bude stanovena přechodná úprava provozu v ulicích Tišnovská, Rotalova, Venhudova, Lieberzeitova, Těsnohlídkova a Zdráhalova.

Přechodná úprava provozu Nezvalova, Heleny Malířové, Halasovo náměstí - 15. září 2017

Z důvodu zajištění příjezdu a výjezdu vozidel od stavby na ul. Nezvalova je od od 6. 9. 2017 do 14. 8. 2018 stanovena přechodná úprava provozu na místních pozemních komunikacích Nezvalova, Heleny Malířové, Halasovo náměstí.

Uzavírka ulice Valchařská - 5. září 2017

Od 14. 9. 2017 do 4. 11. 2018 bude z důvodu komplexní rekonstrukce včetně sítí a tramvajové trati zcela uzavřena ulice Valchařská.

Uzavírka ulice Štěpánkova - 15. květen 2017

Od 15. 5. 2017 do 30. 10. 2017 je z důvodu výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu uzavřena ulice Štěpánkova. Jedná se o úplnou uzavírku bez objízdných tras.

Uzavírka ulice Melatín (Zeiberlichova - č. or. 32) - 10. březen 2017

Od 13. 3. 2017 do 30. 11. 2017 bude z důvodu rekonstrukce vodovodu a výstavby kanalizace úplně uzavřena ulice Melatín v úseku od křižovatky s ulicí Zeiberlichova po č. or. 32.

Uzavírka ulice Francouzská - 7. únor 2017

Do 30. 11. 2017 je z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí včetně opravy povrchu úplně uzavřena ulice Francouzská.

Uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická) - 19. srpen 2016

Od 3. 5. 2017 do 30. 11. 2017 pokračuje z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí s následnou opravou povrchu uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická).