uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2016

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Výměna povrchu vozovky v oblasti kruhového objezdu Seifertova - 9. červen 2017

Od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017 bude probíhat výměna povrchu vozovky v oblasti kruhového objezdu Seifertova x Okružní na Lesné.

Uzavírka ulice Štěpánkova - 15. květen 2017

Od 15. 5. 2017 do 30. 10. 2017 je z důvodu výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu uzavřena ulice Štěpánkova. Jedná se o úplnou uzavírku bez objízdných tras.

Uzavírka ulice Helfertova (Jugoslávská-Merhautova) - 31. březen 2017

Od 30. 3. 2017 do 24. 9. 2017 je z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek úplně uzavřena ulice Helfertova, v úseku od křižovatky s ul. Jugoslávská po křižovatku s ul. Merhautova.

Uzavírka ulice Melatín (Zeiberlichova - č. or. 32) - 10. březen 2017

Od 13. 3. 2017 do 30. 11. 2017 bude z důvodu rekonstrukce vodovodu a výstavby kanalizace úplně uzavřena ulice Melatín v úseku od křižovatky s ulicí Zeiberlichova po č. or. 32.

Uzavírka ulice Francouzská - 7. únor 2017

Do 30. 11. 2017 je z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí včetně opravy povrchu úplně uzavřena ulice Francouzská.

Uzavírka ulice Erbenova (Drobného–Zemědělská) - 8. listopad 2016

Od 7. 11. 2016 do 30. 6. 2017 je z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Erbenova, k.ú. Černá Pole“ úplně uzavřena místní komunikace Erbenova v úseku mezi ulicemi Drobného a Zemědělská.

Uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická) - 19. srpen 2016

Od 3. 5. 2017 do 30. 11. 2017 pokračuje z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí s následnou opravou povrchu uzavírka ulice Lužova (Černopolní-Lesnická).