uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 3. 2018

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Přechodná úpravu provozu Mathonova, Bieblova, náměstí SNP, Krkoškova, Jugoslávská, Provazníkova, Merhautova, Alešova - 16. březen 2018

Z důvodu rekonstrukce plynovodu budou od 3. 4. 2018 do 31. 8. 2018 probíhat výkopové práce v ulici Mathonova – vozovka, chodník, silniční zeleň po straně sudých čísel, v úseku od ulice Provazníkova po náměstí SNP v rozsahu cca 134 m2. Zároveň bude stanovena přechodná úprava provozu na místních pozemních komunikacích Mathonova, Bieblova, náměstí SNP, Krkoškova, Jugoslávská, Provazníkova, Merhautova a Alešova podle přiložených schémat.

Přechodná úprava provozu Zeiberlichova, Zkratka, Rozárka - 15. březen 2018

Z důvodu realizace přechodu pro chodce na ulici Zeiberlichova u č. or. 35 bude v období od 14. 3. 2018 do 20. 4. 2018 maximálně po dobu 21 kalendářních dní stanovena přechodná úprava provozu na silnici III. třídy Zeiberlichova a místních pozemních komunikacích Zkratka, Rozárka a chodník Zeiberlichova podle přiloženého schématu.

Uzavírka ulice Francouzská (PRODLOUŽENÍ) - 30. listopad 2017

Úplná uzavírka ulice Francouzská z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí včetně opravy povrchu je prodloužena do 18. 12. 2017, od 19. 12. 2017 do 31. 3. 2018 bude ulice Francouzská úplně uzavřena v úseku Přadlácká - Hvězdová, od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 potom v úseku Přadlácká - Hvězdová vč. křižovatky Přadlácká x Francouzská.

Přechodná úprava provozu Nezvalova, Heleny Malířové, Halasovo náměstí - 15. září 2017

Z důvodu zajištění příjezdu a výjezdu vozidel od stavby na ul. Nezvalova je od od 6. 9. 2017 do 14. 8. 2018 stanovena přechodná úprava provozu na místních pozemních komunikacích Nezvalova, Heleny Malířové, Halasovo náměstí.

Uzavírka ulice Valchařská - 5. září 2017

Od 14. 9. 2017 do 4. 11. 2018 bude z důvodu komplexní rekonstrukce včetně sítí a tramvajové trati zcela uzavřena ulice Valchařská.