uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Přednáška v Senior Pointu na Okružní 21: Senior bez nehod

senior bez nehod

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SENIORŮ V DOPRAVĚ

Druhým rokem probíhá v České republice osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let.
Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 18 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 24 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.
Dalším faktorem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16x vyšší.

Srdečně Vás zveme na edukativní přednášku
SENIOR BEZ NEHOD

Kde: Společenské centrum – Brno-Lesná (Family a Senior Point, Okružní 21)
Kdy: v pondělí 18. 2. 2019 v 10:00

Bude se jednat o edukativní přednášku formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí přednášky bude také hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně zapojit do probírané problematiky.
Více informací o projektu najdete na webu https://seniorbeznehod.cz/