uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zápisy do ZŠ zřizovaných městskou částí - 1. březen 2017

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se koná v termínu od 1. do 30. dubna 2017. Žák plní povinnou školní docházku ve spádové základní škole podle místa svého trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou školu. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky, pro které je škola spádová. Spádovost škol na území statutárního města Brna je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Vyhlášku je možné stáhnout ZDE.
Podrobné informace včetně možnosti sledovat průběh přijímacího řízení nabízí webová stránka http://zapisdozs.brno.cz.

Termíny zápisů a dnů otevřených dveří a další informace o školách zřizovaných městskou částí Brno-sever naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9

Základní škola Brno, Janouškova 2

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29

letak predskolaci 1letak predskolaci 2