uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Harmonogram přijímacího řízení do mateřských škol - 8. leden 2016

Přihlášku získáte:
• na internetové adrese http://zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
• v každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během níže uvedeného období
• na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, dveře č. 104, nebo dveře č. 103

Vydávání přihlášek: probíhá od 1. do 26. 2. Konkrétní dny a časy určí ředitel školy a zveřejní je obvyklým způsobem.

Sběr přihlášek: probíhá 25. a 26. 2. v jednotlivých MŠ. V každé škole, kam chcete dítě přihlásit, musíte osobně odevzdat přihlášku v papírové podobě.

Přijímací řízení: od 7. 3. očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Podrobné informace naleznete na http://zapisdoms.brno.cz.