uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Týden s EDISONem na MZŠ Zemědělská - 26. březen 2014

Bezesporu největší akcí měsíce března na Masarykově ZŠ a MŠ Brno na Zemědělské ulici byl týden s EDISONem. Tento multikulturní projekt proběhl v době od 16. do 23. března za velkého zájmu žáků, vyučujících a zaměstnanců školy. Do školy dorazili stážisti Mariana a Lukas z Brazilie, Shelly z Číny, Francesca z Filipín, Felyna z Indonésie a Tatia z Gruzie. Všichni si společně užili skvělý týden plný angličtiny!

Po počátečním uvítání se stážisti seznámili s vyučujícími a s prostředím školy. Obdrželi rozvrhy s naplánovanými výstupy a začali ihned s prezentacemi svých zemí. Formou komentovaných projekcí videí, fotografií, klipů a vyprávění žáky uváděli do mnohdy exotického světa. Seznamovali je s kulturou, historií, státními symboly, zvyky, národními jídly, faunou a flórou. Přivezli zajímavé předměty, např. vlajky, ukázky bankovek svých zemí či jednoduché hudební nástroje, které využívali při prezentacích. Mezi nejvíce žádané lekce patřila intenzivní výuka národních tanců, např. samby, jak si ji připravil mezi žáky i vyučujícími velmi oblíbený stážista Lukas. Zajímavá a inspirativní byla i příprava čínského pokrmu v hodině vaření s Shelly. Jako připomenutí společně prožitého týdne ve třídách zůstávají přepisy textů a jmen ve filipínských, indonéských a čínských znacích. Žáci se učili vyslovovat také základní fráze v národních jazycích stážistů a účastnili se všech aktivit. Získané znalosti a informace posuzovali a srovnávali s našimi poměry. Často je překvapovaly zcela rozdílné přístupy k běžným situacím. Jak se nakonec ukázalo, po počátečním mírném ostychu neměli problém s porozuměním. V mladších ročnících občas pomáhali anglicky mluvící učitelé a také dobře jazykově vybavení žáci.

Projektový týden, realizovaný na škole poprvé, splnil svá očekávání. Stážisté navázali velmi snadno s žáky kontakt a podnítili je v motivaci k dalšímu studiu angličtiny. Celkem si žáci na I. stupni zpestřili výuku dvěma až třemi hodinami za týden. Na II. stupni zažili žáci některých tříd až 11 hodin prezentací a konverzace. Celý týden byl plný zážitků a aktivit a v hodinách vládla pohoda a zábava. Na konci týdne se stážisti přesunuli na další brněnskou školu a vyučující na Zemědělské už nyní uvažují, že si úspěšný projekt za rok zopakují znovu.

MZŠ Zemědělská 29

na hodine s lukasem

felina vypravi o indonesii