uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Obnovení provozu MŠ a částečné obnovení provozu ZŠ zřizovaných městskou částí - 14. květen 2020

Rada městské části Brno-sever projednala na své schůzi dne 13.05.2020 obnovení provozu mateřských škol. Mateřské školy zřizované městskou částí Brno-sever otevřou dne 25.05.2020.
Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Žákům 1. stupně základních škol zřizovaných městskou částí Brno-sever bude umožněna dobrovolná přítomnost na činnostech ve škole od 25.05.2020.
Bližší informace naleznete na webových stránkách základních škol.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.05.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků v základních školách zřizovaných městskou částí Brno-sever pro účely přípravy na přijímací zkoušky.