uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele - 7. duben 2020

Pracovníci sociálních služeb musejí kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2 dodržovat nejpřísnější hygienická opatření tak, aby předcházeli dalšímu šíření nemoci COVID-19. Testů na přítomnost koronaviru, teploměrů a dalšího zdravotnického materiálu ale nemají dostatečné zásoby. Na tuto situaci reaguje Společnost Podané ruce o.p.s. a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. a vyhlašuje sbírku pro sociální služby a jejich uživatele.

Senioři jsou nejohroženější skupinou

„Uživatelé sociálních služeb, zvláště pak senioři, patří mezi nejohroženější skupiny pandemie COVID-19. Je tedy nezbytná ochrana personálu, který je v každodenním kontaktu s těmito klienty a samozřejmě i samotných klientů sociálních služeb,” komentuje situaci prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Jiří Horecký.

Celkový počet úmrtí na koronavirus je podle Mezinárodní zdravotnické organizace globálně 3,4 %. U starších osob se tento podíl zvyšuje až na 15 %. Je proto nezbytné, aby byli právě tito lidé dostatečně chráněni. „Pokud neseženeme dostatek ochranných pomůcek, tak se to odrazí ve dvou úrovních. První je základní preventivní ochrana, která má za cíl zabránit nakažení klientů sociálních služeb a zaměstnanců. Druhá úroveň se týká zabezpečení péče osobám, které mají podezření na nákazu nebo jsou dokonce COVID-19 pozitivní. Zde je pak zapotřebí mít k dispozici ochranné prostředky vyššího stupně jako štíty, obleky, brýle, respirátory apod.,” doplňuje Jiří Horecký.

Ochranou pracovníku sociálních služeb ochráníme ty nejzranitelnější z nás

I přes postupující pandemii musí chodit tisíce sociálních pracovníků do práce, aby se postarali o ty, kteří si sami pomoci nemohou. Například senioři, osoby se zdravotním nebo mentálním postižením v pečovatelských zařízeních zůstali závislí na pomoci zvenčí, navíc je není možné izolovat. Pracovníci sociálních služeb tak nadále pečují o své klienty, i přesto že sami nejsou dostatečně chráněni před onemocněním COVID 19.

„Uvědomujeme si, že právě pracovníci sociálních služeb stojí společně s lékaři v té první linii, kterou je potřeba chránit. Když zajistíme dostatek ochranných pomůcek, bezkontaktních teploměrů a testů na přítomnost koronaviru těmto lidem, ochráníme tím stovky tisíc seniorů, kteří jsou v tomto období obzvláště zranitelní,“ vysvětluje ředitel Společnosti Podané ruce, Jindřich Vobořil, a dodává: „Společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb proto Společnost Podané ruce založila celostátní sbírku, která má za cíl nakoupit a distribuovat ochranné pomůcky tak, abychom mohli předcházet šíření nemoci COVID-19 mezi rizikovými skupinami a vyhnuli jsme se tak španělskému nebo italskému scénáři, kde je zdravotnictví přetížené a kolabuje.“

Podrobný cíl a záměr sbírky

V Česku se aktuálně podílí na chodu sociálních služeb zhruba 84 tisíc sociálních pracovníků a stovky dobrovolníků, které je potřeba ochránit tak, aby nenakazili své klienty. Výtěžek ze sbírky poputuje primárně na pořízení přibližně 1 milionu běžných roušek, 50 tisíc respirátorů a 60 tisíc litrů dezinfekce na ruce. Zároveň je potřeba zajistit 1 tisíc ochranných obleků a obličejových štítů pro pracovníky v domovech pro seniory, pečovatelských domovech a domovech pro osoby s omezením pohybu. Všechny sociální služby navíc potřebují přibližně 5 tisíc bezkontaktních teploměrů a okolo 300 tisíc testů na koronavirus. „Jedině pravidelným testováním pracovníků sociálních služeb můžeme dosáhnout toho, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé,“ objasňuje Jindřich Vobořil.

Výtěžek ze sbírky pokryje i distribuci nakoupeného materiálu. Dodán bude klientům pečovatelských služeb, tedy seniorům, osobám se zdravotním a mentálním postižením anebo chronicky nemocným. Druhou skupinou budou klienti asistenčních služeb (a také jejich zaměstnanci, bude-li to nutné). V neposlední řadě ochranný materiál poputuje zaměstnancům a klientům služeb sociální prevence a dalším sociálním službám. „Abychom zajistili ochranu personálů a klientů sociálních služeb v takovém rozsahu, tak potřebujeme vybrat řádově několik milionů korun,“ upřesňuje požadovanou částku Jindřich Vobořil.

Jako další cíl si Společnost Podané ruce a Asociace poskytovatelů sociálních služeb kladou vytvoření celorepublikového koordinačního místa pro koordinaci dobrovolníků. Ti při výrazném výpadku pracovníků v sociálních službách zajistí nezbytnou péči.