uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Dezinfekce veřejných prostranství v okolí zdravotních zařízení, pošt a obchodních středisek - 1. duben 2020

Z důvodu ochrany veřejného zdraví vyhodnocením zdravotních rizik vedení městské části Brno-sever přistoupilo k opatření pro omezení šíření infekčního onemocnění Covid-19 na místech s větším pohybem občanů k aplikaci dezinfekce na bázi aktivního chloru. Jedná se o místa, jako jsou prostranství před poštami, obchodními a zdravotními středisky nebo některé zastávky MHD.
Přípravek se používá k dezinfekci vody, a to především v oblastech potravinářství, zemědělství, chovu zvířat, veterinární péče a také k řešení krizových situací, jako je např. epidemie.
Dezinfekce bude probíhat v době od 10:00 do 13:00 hod. V případě prostranství před supermarkety (Majdalenky a Halasovo nám.) a chodníku kolem Dětské nemocnice, bude postřik probíhat ve večerních nebo nočních hodinách.
Prosíme občany, pokud uvidí pracovníka provádějícího dezinfekci, aby z důvodu své bezpečnosti přešli na protější chodník.

Vybraná místa k dezinfekci:

Cejl, od Tkalcovské obě strany po Bratislavskou + ostrůvky MHD
Bratislavská, obě strany
Jugoslávská, před zdravotním střediskem M. Hartlové a lékárnou
zastávky MHD, Jugoslávská, vedle SZŠ
Černopolní, kolem FDN obě strany + ostrůvky MHD na Merhautově
Merhautova 53, prostor před obchody
Dukelská 50 – 52, prostor před poštou
Zemědělská – Jugoslávská, prostor před a vedle pošty
Merhautova pod konečnou 5, prostor před obchody
nám. SNP, prostor před obchodním střediskem
Halasovo nám., zastávky BUS a TRAM.
Halasovo nám., prostor před vchodem do Alberta
konečná zastávka 9 a 11, smyčka - nástup a výstup
Haškova – Ježkova, přístup na poštu z Haškovy a Ježkovy strany
Majdalenky, prostor před vstupem do supermarketu a konečná BUS nástup
Zeiberlichova, prostor před obchodem a poštou
Zeiberlichova, konečná Bus + ostrůvek MHD + zastávky do města