uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Dočasná změna dezinfekčního činidla v pitné vodě

Z důvodu havárie na jednom z hlavních přivaděčů jste nyní zásobeni vodou, která se dezinfikuje jiným dezinfekčním činidlem, než na které jste zvyklí. V současné době jste zásobeni pitnou vodou, která se dezinfikuje oxidem chloričitým – chlordioxidem, který citlivější a vnímavější jedinci mohou vnímat intenzivněji. Chlordioxid je moderní dezinfekční činidlo, které naše společnost již několik let používá k dezinfekci pitné vody v převážné části Brněnské vodárenské soustavy. Tato změna se týká městských částí Brno - Lesná, Černá Pole, Maloměřice, Husovice, Židenice, Obřany, Soběšice, Tuřany, Holásky, Chrlice, Komárov, Brněnské Ivanovice, části středu města a města Bílovice nad Svitavou.
Dovolujeme si Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda je zcela v souladu s vyhláškou MZČR č. 252/2004 Sb. v platném znění.
Havárie je již odstraněna, dochází k postupnému zprovoznění přivaděče a obnovení dodávek vody. Předpokládáme, že k dodávce vody, na kterou jste zvyklí, dojde v průběhu tohoto pátku.

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.