uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výplata odměny za členství v okrskových volebních komisích

Výplata odměny za členství v OVK bude probíhat na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70 (4. patro, dveře č. 77 - personální oddělení) 
v následujících termínech:

telefonní kontakt: 545 542 211

pondělí 19. 11. 2018     8.00 - 16.30
úterý    20. 11. 2018     8.00 - 14.30
středa  21. 11. 2018     8.00 - 16.30
čtvrtek 22. 11. 2018     8.00 - 14.30

přestávka na oběd     12.00 - 12.45

Odměnu je nutné převzít v těchto termínech na ÚMČ osobně nebo na základě úředně ověřené plné moci.