uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Výplata odměny za členství v okrskových volebních komisích - 14. únor 2018

S ohledem na skutečnost, že Nejvyššímu správnímu soudu bylo doručeno 61 podání, týkajících se neplatnosti volby prezidenta republiky, nebude činnost okrskových volebních komisí, které plnily úkoly při volbě prezidenta republiky, ukončena v 15denní lhůtě od vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Termíny výplaty zvláštní odměny členům okrskových volebních komisí v MČ Brno-sever se tedy posouvají, a budou vypláceny na personálním oddělení, dv. č. 77 ve 4. patře budovy ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70 v těchto dnech:

čtvrtek 22.2.2018 8:00–14:30
pátek 23.2.2018 8:00–12:00
pondělí 26.2.2018 8:00–16:30
úterý 27.2.2018 8:00–14:30
středa 28.2.2018 8:00–16:30