uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zapravení chodníků v ulicích Tišnovská a Rotalova do 15. prosince - 11. prosinec 2017

Firmě InfoTel, spol. s r. o., bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikace s termínem do 15. 12. 2017 za účelem zapravení chodníků po výkopových pracích v ulicích Tišnovská a Rotalova.
Žádost o povolení byla podána po domluvě se správcem chodníků, společností Brněnské komunikace, a. s. Dle žádosti se zvláštní užívání komunikace dotkne pouze chodníků.