uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Osobní vyřízení voličského průkazu pro volbu prezidenta - 4. prosinec 2017

Voličský průkaz pro lednovou volbu prezidenta republiky je možné si osobně vyřídit na matrice ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 4. patro, dv. č. 70, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v neúřední dny potom od 8 do 12 hodin.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Formulář žádosti o voličský průkaz naleznete ZDE.
Podrobné informace k volbě prezidenta republiky, jejíž první kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018, naleznete v sekci Volby.