uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Nové podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů - 30. listopad 2017

Dne 14. prosince nabývá účinnosti nová vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Zásadní změnou oproti současnému předpisu je zákaz spalování v neděli a státem uznávaný svátek. Na území městské části Brno-sever zůstává doba určená pro spalování ve středu od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin. Pokud tedy na některý z těchto dnů připadne státem uznávaný svátek, není spalování možné.

Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017 si můžete stáhnout ZDE.
Přílohu vyhlášky si můžete stáhnout ZDE.