uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Uzavírka ulice Valchařská - 11. září 2017

Od 14. září 2017 do listopadu 2018 bude z důvodu celkové rekonstrukce úplně uzavřena ulice Valchařská. Jde o modernizaci celé ulice včetně sítí a tramvajové trati až za Maloměřický most. Rekonstrukce ulice a sítí bude probíhat ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna (objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a světelné signalizační zařízení na Maloměřickém mostě) a Technickými sítěmi Brno (objekty veřejného osvětlení).

Ulice Valchařská bude po dobu stavebních prací zcela uzavřena, a to od křižovatky s ulicemi Tomkovo náměstí, Cacovická, po křižovatku s ulicemi Dolnopolní, Selská. 
Objízdná trasa je obousměrně vedena ulicemi Provazníkova (silnice č. I/42), Karlova (silnice č. II/374) a Selská (II/374).
Tranzitní doprava bude obousměrně vedena ulicí Provazníkova (silnice č. I/42) a poté přes Vinohrady (ul. Žarošická silnice č. II/642), Líšeň (silnice č. II/373 ul. Jedovnická), Ochoz u Brna (silnice č. II/373), Kanice (silnice č. II/373), Řícmanice (silnice č. II/383) a Bílovice nad Svitavou (silnice č. II/383).
Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 9 je vedena ve směru na Bílovice nad Svitavou odklonem před mostem Gargulákova na pravý břeh Svitavy na cyklostezku X 150 PO X 150 na ulici Cacovickou a dále kolem „Cacovického Mlýnu“ k lávce na ulici Olší, kde se přechodná trasa napojí na stávající cyklostezku.

SCHÉMATA OBJÍZDNÝCH TRAS A PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

V průběhu stavebních prací dojde také k jednosměrnému uzavření ulice Selská, (č. II/374 Selská), a to v úseku od křižovatky s ulicí Valchařská směrem na Bílovice nad Svitavou. Jde o cca 150 metrů silnice před křižovatku s ulicí Švábenského. Termín této uzavírky bude upřesněn. Provoz bude vždy zachován ve směru do centra, ve směru z centra bude doprava vedena ulicemi Provazníkova (silnice č. I/42), Karlova (silnice č. II/374), Selská (II/374), Vrbí, Slaměníkova, Proškovo náměstí a Selská (II/374).

Stavbyvedoucí: p. Martin Kozel, tel.: 602 127 799.

Omezení MHD
V pondělí 11. září byla zahájena dlouhodobá výluka v ulici Valchařské, linka 4 bude ukončena v zastávce Tomkovo náměstí, náhradní dopravu do Obřan zajistí prodloužená linka 57. Navíc bude do trasy linky 75 vložena v obou směrech zastávka Obřanský most.
Podrobnosti k výluce naleznete ZDE.