uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Víkendová uzavírka ulic Nováčkova a Dačického - 8. září 2017

Od 9. do 10. září 2017 bude z důvodu realizace „Opravy tramvajové trati na ul. Nováčkova a Dačického“ uzavřena ulice Nováčkova v úseku od křižovatky s ulicí Musilova po křižovatku s ulicí Jilemnického a ulice Dačického u křižovatky s ulicí Nováčkova. V okolních ulicích bude přechodně stanoven zákaz zastavení kvůli umožnění průjezdu vozidel stavby a náhradní autobusové dopravy. Objízdná trasa bude vedena po okolních místních komunikacích - viz schéma přechodného dopravního značení.

Stavbu realizuje společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o.
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Ondra, tel.: 724 316 562.

SCHÉMA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NALEZNETE ZDE.

Omlouváme se za pozdní zveřejnění této informace, které je dáno datem doručení rozhodnutí o povolení uzavírky na ÚMČ Brno-sever.