uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Na podzim dostanou občané Soběšic nové černé odpadové nádoby na komunální odpad - 7. září 2017

Na začátku listopadu vymění společnost SAKO Brno v Soběšicích všechny popelnice na směsný komunální odpad za nové. Od této doby bude zároveň svoz odpadu v této oblasti zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva.
Odpadové nádoby budou vyměňovány vždy ve svozový den v období od 1. do 14. listopadu. To znamená, že v den, kdy je nádoba na odpad vyvážena, bude současně vyměněna za novou. Další svoz odpadu bude probíhat beze změn podle stávajícího harmonogramu. V některých lokalitách s velkým množstvím malých popelnic na jednom stanovišti dojde při výměně ke snížení počtu, tak aby objem zůstal zachován, to znamená, že např. 2 ks popelnic o objemu 120 l budou vyměněny za 1 ks nádoby o objemu 240 l, výhodou bude snížení počtu popelnic ve městě a jednodušší manipulace při svozu a výsypu nádob.
Kromě Soběšic se tato změna bude týkat i Žabovřesk, Medlánek, Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, Jehnic, Mokré Hory, Sadové, Obřan, Ořešína a Útěchova. SAKO tak postupuje podle plánu, kdy již na jaře převzalo mimo vlastního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc sběrných nádob v 8 městských částech a pořídilo 410 nových kontejnerů na sklo. „Od listopadu budeme nově svážet odpad z dalších 12 tisíc popelnic, což nám umožní lépe řídit kvalitu služeb pro občany, efektivněji využívat stávající vozový park, provozní i administrativní pracovníky a tím snížit náklady na tuto službu,“ vysvětlil ředitel společnosti SAKO Ing. Karel Jelínek.
Ve všech uvedených lokalitách dostanou lidé leták s informací o chystaných změnách do poštovních schránek.

SAKO Brno, a. s.