uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Merhautova - zákaz zastavení - 30. květen 2017

Na ulici Merhautova mají probíhat lokální opravy komunikace, provádět je budou Brněnské komunikace, a.s. V souvislosti s tím byly rozmístěny značky zákaz zastavení od 5. 6. (v pondělí až pátek od 6 do 17 hodin). Podle informací Odbor dopravy Magistrátu města Brna vydává v současnosti povolení na tuto akci. Městská část nebyla předem informována, nyní jednáme o tom, aby byla doba platnosti značek na jednotlivých stranách ulice omezena na nejnutnější dobu. Uvidíme, zda se to podaří. O výsledku budeme informovat.

Martin Maleček, starosta