uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Brno-sever převzalo certifikát auditu familyfriendlycommunity - 29. květen 2017

audit ffc certifikat 2

audit ffc certifikat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podvečerních hodinách 18. května se zástupci sedmi jihomoravských obcí včetně Brna-sever zúčastnili slavnostního předávání certifikátu auditu familyfriendlycommunity v Löw-Beerově vile, a bylo tak odměněno jejich téměř dvouleté úsilí o rozvoj v oblasti rodinné politiky. Na úvod večera také krátce pohovořily zástupkyně rakouského ministerstva pro rodinu a mládež, kde tento projekt vznikl, a ocenili dobrou spolupráci s Jihomoravským krajem, který je v rámci Evropské unie vůbec prvním subjektem, který získal licenci, a může tedy tyto certifikáty jednotlivým obcím v kraji udělovat.

Cílem auditu je pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny. „Nejde přitom o nějaké abstraktní papírování, ale o rozšíření podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v jejich úsilí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě analýzy sama zvolí a se souhlasem obecní samosprávy následně uskutečňuje,“ uvedl starosta naší městské části Martin Maleček, tentokrát v roli náměstka hejtmana. A právě z jeho rukou přebírala ocenění za Brno-sever místostarostka Miriam Kolářová, která má tuto agendu rodinné politiky ve své gesci a dohlíží také na vlastní realizaci konkrétních opatření.

Ostatní obce a města do výčtu oněch sedmi statečných jsou Boskovice, Hodonín, Moravany (okres Brno-venkov), Moravský Krumlov, Slavkov u Brna a Vilémovice. Právě těmto a Brnu-sever byl udělen takzvaný základní certifikát, který dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Současně s tímto certifikátem získává obec právo používat evropskou značku audit familyfriendlycommunity v rámci svých public relations, na publikace, vlastní produkty nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certifikát má platnost po dobu tří let.

Těší nás i to, že aktuálně se k auditu přihlásilo dalších 9 obcí Jihomoravského kraje. Věříme, že tento projekt pomůže právě oceněným i všem budoucím obcím zavádět další účelná pro-rodinná opatření, která jsou přínosná a potřebná.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku ÚMČ Brno-sever