uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Posledního května končí splatnost místního poplatku za komunální odpad, platit lze také přes městský e-shop - 5. květen 2017

Nevhodnějším způsobem úhrady pro ty z vás, kteří jste vlastníky či disponenty bankovního účtu, je bezhotovostní platba. Z pohodlí domova tak můžete splnit svou poplatkovou i ohlašovací povinnost a ušetříte tím čas, který nestrávíte čekáním na pokladně. Potvrzením o úhradě je výpis z účtu.
Č. účtu: 111220022/0800, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME!
Od 19. května je možné poplatek za komunální odpad zaplatit také přes městský e-shop brnopas.cz, provozovaný Dopravním podnikem města Brna.
Pokladny jsou otevřeny v pokladních hodinách na Šumavské 33 celoročně, na Malinovského náměstí od března do května.
Upozorňujeme, že v těsném okolí budovy Šumavská 33 probíhají stavební práce a je obtížné zaparkovat. Z důvodu stavebních úprav rovněž nebudou otevřeny pokladny v přízemí, pouze v 9. patře. V souladu se stále se zlepšující elektronizací státní správy bude rovněž omezen počet aktivních pokladen na Malinovském náměstí. Současně však pracují kompetentní útvary na možnosti platit platební bránou přístupnou z e-shopu. Tato služba by měla být pro veřejnost zpřístupněná ještě před uplynutím lhůty splatnosti v letošním roce.

Sazba poplatku v roce 2017 je stejná, jako v loňském roce, a je dvojí; základní činí 670 Kč na poplatníka a rok, snížená činí 500 Kč na poplatníka a rok (pro děti, které v letošním roce nedosáhnou věku 4 let a pro seniory, kteří v letošním roce dosáhnou 70 let a více); snížená sazba se netýká poplatkové povinnosti vznikající z titulu vlastnictví, tzn., že sazba za „zpoplatněnou nemovitost“ je základní a činí za celý rok 670 Kč bez ohledu na věk vlastníka.

Poplatníkem v Brně je:
1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
3) fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba.

Poplatníci pod body 2-3 mají ohlašovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně a vlastnictví bytu, kde nikdo není hlášen k pobytu).

Děkujeme všem, kteří svou poplatkovou i ohlašovací povinnost splnili a splní řádně a včas.

Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 301-26.
Na stránkách můžete zaregistrovat e-mailovou adresu v případě, že máte zájem o odběr obecných informací o místním poplatku. Registrace je v podstatě anonymní, této možnosti zatím využilo již 15 tisíc zájemců.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
odd. správy poplatku za komunální odpad,
Šumavská 33, budova A, 9. patro

 

Platbu za odpady lze provést přes městský e-shop

Městský e-shop brnopas.cz, provozovaný Dopravním podnikem města Brna, rozšířil 19. května své služby. Poplatníci zde nově mohou zaplatit poplatek za komunální odpad.

Výše místního poplatku na poplatníka a kalendářní rok 2017 činí 670,- Kč, snížená sazba poplatku 500,- Kč za rok 2017 je stanovena za dítě, které v roce 2017 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku, a za seniora, který v roce 2017 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více.

Webové stránky www.brno.cz/odpady obsahují další podrobné informace včetně formulářů ke splnění ohlašovací povinnosti.

Poplatek platí fyzické osoby s pobytem v Brně, a to včetně cizinců, kteří na území Brna pobývají. Dále platí vlastníci nemovitostí, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Nezůstane však pouze u platby komunálního odpadu nebo jízdného. Do budoucna by měly stránky umožnit vstupy do brněnských sportovišť, památek a kulturních zařízení. Po spuštění rezidentního parkování ve městě Brně bude e-shop umožnovat i nákup povolenek.