uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Pomozte hlídat přechody u škol. Radnice nabízí odměnu - 27. duben 2017

Obrací se na nás někteří rodiče školáků s žádostmi o trvalý dohled na nejfrekventovanějších přechodech u škol. Toto téma jsme mnohokrát probírali se zástupci Městské policie Brno na pravidelných poradách Bezpečnostní skupiny. Situace je taková, že v době od 7 do 8 hodin se strážníci, kteří jsou v našem okrsku k dispozici, věnují výhradně dohledu na přechodech. Ale počet těchto strážníků není dostatečný pro to, aby byly všechny přechody u škol trvale hlídány. Jednotlivé přechody jsou průběžně vyhodnocovány a přednostně jsou hlídky na těch nejvíce využívaných. Pravidelný dohled je pouze v ulici Cacovické, na jiných frekventovaných přechodech se hlídky prostřídávají.
Pokud bychom chtěli, aby bylo více přechodů s každodenním dohledem, městská policie nám nabídla možnost zapojení dobrovolníků, kteří by za přítomnosti strážníka působili jako asistenti bezpečnosti na přechodech. Městská část může těmto dobrovolníkům nabídnout odměnu ve výši 1500 Kč za měsíc. Aby mohli být tito lidé pověřeni dozorem u přechodů pro chodce, musejí být pomocníci strážníků odborně proškoleni v tom, jak se mají u přechodů pro chodce chovat ve vztahu k chodcům i řidičům. Pak se tito asistenti stávají „pověřenými osobami zajišťujícími bezpečný přechod dětí a školní mládeže". V této chvíli by se jednalo o asistenci na přechodech bez světelné signalizace v ulici Zeiberlichova v Soběšicích, na Okružní mezi Majdalenkami a Lesnou na trase do školy Blažkova, u školy Janouškova a v okolí školy Merhautova v Černých Polích. Zájemci o tuto činnost se mohou hlásit na podatelně Úřadu městské části Brno-sever na Bratislavské 70. Během čtrnáctidenního školení budou městskou policií připraveni na to, aby mohli nastoupit na přechody.
Někdo může namítnout, že problémem je malý počet policistů. K tomu mohu říci, že jsme jako městská část už dříve podpořili požadavek okrsku, aby byl navýšen počet strážníků, nicméně rozhodnutí o tom je na vedení města Brna. Městská policie je totiž zřizována a řízena z úrovně města Brna, městským částem a jejich starostům jednotlivé policejní okrsky nepodléhají.