uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Informace o kvalitě ovzduší - 27. leden 2017

V minulých dnech trápila nejen město Brno, ale i převážnou část České republiky a velkou část Evropy smogová situace. Inverzní ráz počasí, který smogovou situaci způsobuje, se během zimních měsíců může ještě objevit. Občané mají několik možností, jak se na aktuální stav počasí informovat. Hlavním komunikačním kanálem je Český hydrometeorologický ústav, který je zřízený Ministerstvem životního prostředí a ten mimo jiné provádí monitorování kvality ovzduší a informuje o kvalitě ovzduší na území České republiky (www.chmi.cz – záložka ovzduší). Na území města Brna provádí monitorování kvality ovzduší celkem 12 stanic imisního monitoringu - 5 x město Brno, 6 x ČHMÚ a 1 x Zdravotní ústav v Ostravě. Hodnoty naměřené na monitorovacích stanicích provozovaných městem jsou k dispozici na stránkách ovzdusi.brno.cz a dále pak na informačních panelech ve vstupních vestibulech 9 budov Magistrátu města Brna. Data z měřících stanic jsou předávány do informačního systému kvality ovzduší (ISKO) a zobrazovány na www.chmi.cz. Možností je i instalace zdařilé mobilní aplikace SmogAlarm (autor Čisté nebe o.p.s.).
Při vyhlášení smogové situace doporučujeme Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Více informací, jak se chovat při smogové situaci najdete v letácích, které jsou k dispozici na Úřadech městských částí, případně na výše uvedených webech.

Odbor životního prostředí MMB