uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zářijové zasedání zastupitelstva

Dne 12. 9. 2013 od 15 hodin se v klubovně MČ Brno-sever na Okružní 21 uskuteční 6/XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever.

Navržený pořad jednání naleznete zde.