uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná opatření a ochranné opatření ze 14.01.2022

Zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci covid-19, budou moci chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Toto pravidlo ale bude platit jen ve výjimečných případech, kdy zaměstnavatel nebude schopen bez těchto zaměstnanců dál zajišťovat péči o pacienty či klienty. Opatření, s nímž přišlo Ministerstvo zdravotnictví, odsouhlasila na jednání v pátek 14. ledna 2022 vláda.

Zaměstnanci, kterým bude na základě pozitivního antigenního testu či rizikového kontaktu nařízena tato tzv. pracovní karanténa, mohou od pondělí 17. ledna vykonávat svou profesi za zpřísněných hygienických opatření, o kterých rozhodne příslušná hygienická stanice. Budou muset mimo jiné na pracovišti nosit nepřetržitě respirátor, stravovat se odděleně od ostatních či omezit svůj pohyb po pracovišti a kontakty s ostatními lidmi na nezbytné minimum. Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které odsouhlasila vláda, mimo jiné nařizuje zaměstnavatelům ve zdravotnictví a v sociální péči, aby maximálně omezili konání porad či seminářů, a řeší třeba situace, kdy se zaměstnanec odmítne podrobit pravidelnému testování s frekvencí jednou za sedm dnů.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 17. 1. 2022 – NALEZNETE ZDE.

Vláda také odsouhlasila změnu v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se od 17. ledna sjednotila limit plně hrazených RT-PCR testů klientům zdravotních pojišťoven na pět měsíčně. Dosud měli na pět hrazených testů nárok jen osoby mladší 18 let, osoby s nedokončeným očkovacím schématem a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů. Nově mohou jít na pět bezplatných testů i plně očkovaní s platným certifikátem, kteří měli dosud nárok jen na dva hrazené PCR testy měsíčně. I nadále zůstává v platnosti, že neočkovaní lidé si musí RT-PCR testy, které nepředepsal lékař nebo hygienická stanice, zaplatit.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 18. 11. 2021 K TESTOVÁNÍ OBYVATEL NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS COV-2, S ÚČINNOSTÍ OD 17. 1. 2022, NALEZNETE ZDE.

Kabinet odsouhlasil rovněž změnu v mimořádném opatření regulujícím maloobchod a služby. Týká se podmínek pořádání lyžařských výcvikových kurzů. Dosud se tato pravidla vztahovala jen na pořádání školních lyžařských kurzů, od pondělí 17. ledna umožňují podle nich zorganizovat i lyžařské kurzy školským zařízením a dalším organizátorům lyžařských kurzů pro děti a mladistvé od 6 do 18 let, jako jsou například zájmové organizace, pořadatelé rekreačních, sportovních, zotavovacích akcí a podobně.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 29. 12. 2021 K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ, SLUŽEB A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 17. 1. 2022, NALEZNETE ZDE.

 

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 5. 1. 2022 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB, S ÚČINNOSTÍ OD 17. 1. 2022, NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 23. 12. 2021 KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, S ÚČINNOSTÍ OD 17. 1. 2022, NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM, VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM RIZIKEM VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 17. 1. 2022 – NALEZNETE ZDE.

METODICKÝ POKYN PRO KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE K NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz