uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Pozastavení schvalování nových vyhrazených parkovacích stání - 30. září 2021

Dne 16.08.2021 obdržela městská část Brno-sever žádost odboru dopravy MMB o pozastavení vydávání a schvalování nových vyhrazených parkovacích stání nebo přemisťování a výměnu textu dodatkových tabulek u stávajících vyhrazených parkovacích stání, a to jak vyhrazených parkovacích stání pro osoby zdravotně postižené, tak pro fyzické osoby nebo právnické osoby z důvodu zahájení projekční přípravy nových oblastí placeného stání 4-01, 4-02, 4-03, 4-04 a 4-05, což je většina území městské části Brno-sever, mimo oblast Lesná a Soběšice, viz Harmonogram OPS v roce 2022.

Žádost odboru dopravy MMB se netýká „prodlužování“ již stávajících vyhrazených parkovacích stání.

V návaznosti na uvedené schválila Rada městské části Brno-sever na své 8/92. schůzi konané dne 29.09.2021 vydávání nesouhlasů k novým žádostem o zvláštní užívání komunikace pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osoby zdravotně postižené a pro ostatní fyzické a právnické osoby z důvodu zahájení projekční přípravy nových oblastí placeného stání na komunikacích spadajících do oblastí 4-01, 4-02, 4-03, 4-04 a 4-05 (viz Harmonogram).

 

Harmonogram OPS v roce 2022

rp1