uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vláda odsouhlasila rozvolnění protiepidemických opatření

Kategorie: Oznámení

Vláda se na svém jednání 9. února 2022 zabývala mimo jiné úpravami protiepidemických opatření.

Kácení napadených jasanů v lokalitě Soběšické rybníčky

Kategorie: Oznámení

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny informuje, že v únoru a březnu bude v přírodní památce Soběšické rybníčky provedeno kácení chřadnoucích jasanů napadených houbovým onemocněním Chalara fraxinea a sekundárně lýkohubem zrnitým.

Výstava v Urban centru: Zažijte s námi prevenci

Kategorie: Oznámení

urban centrum prevence1

Studie sadových úprav na ulicích Heleny Malířové a Brechtova

Kategorie: Oznámení

Seznamte se se studiemi sadových úprav na ulicích Heleny Malířové a Brechtova, které pořídil odbor životního prostředí ÚMČ Brno-sever.

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Kategorie: Oznámení

Od 29. 1. do 12. 6. probíhá ve vybraných domácnostech šetření Českého statistického úřadu o životních podmínkách domácností v ČR.

Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

Kategorie: Oznámení

Informace k platnosti certifikátů, pravidlům karantény a izolace a k posilovacím dávkám očkování.

Mimořádná opatření z 26.01.2022

Kategorie: Oznámení

Vláda na svém jednání 26. ledna 2022 odsouhlasila mimo jiné částečné změny v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Mimořádná opatření a ochranné opatření ze 14.01.2022

Kategorie: Oznámení

Zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci covid-19, budou moci chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Toto pravidlo ale bude platit jen ve výjimečných případech, kdy zaměstnavatel nebude schopen bez těchto zaměstnanců dál zajišťovat péči o pacienty či klienty. Opatření, s nímž přišlo Ministerstvo zdravotnictví, odsouhlasila na jednání v pátek 14. ledna 2022 vláda.

Letní prázdninový provoz mateřských škol

Kategorie: Školství

Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Brno-sever během letních prázdnin 2022.