uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Zastupitelstvo

Ing. Aleš Medek (Hnutí SOL)
Ing. Aladár Minárik, CSc. (Hnutí SOL) 776 790 221
Mgr. Pavel Outrata (ANO 2011) předseda komise rozvoje a výstavby
Bc. Marie Paděrová (ODS) předsedkyně kontrolního výboru 739 288 882
Ing. Petr Pfléger (BEZPP) radní, předseda finančního výboru
Ing. David Pichrt (ANO 2011)
Ing. Jiří Sekora (Hnutí SOL) radní
Ing. Nikola Staňková (ANO 2011) radní - zabezpečování úkolů v oblasti soc. začleňování, soc. věcí, zdravotnictví a dopravy 777 845 710
Mgr. Michal Ševčík (Hnutí SOL)
Jiří Škárek, DiS. (ANO 2011)
Mgr. Jan Škrášek (KDU-ČSL) předseda komise bezpečnosti a dopravy
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (KDU-ČSL) předseda komise sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Sabina Tomíšková (ODS)
Bc. Radomír Vavrouch (ODS)
Tomáš Zhoř (ODS) 775 633 733