uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor vnitřních věcí

Mgr. Pavel Litavec vedoucí odboru 545 542 264
Mgr. Dana Čípková referentka požární ochrany 545 542 271
Eva Cabicarová vedoucí oddělení matriky, Czech POINT 545 542 267
Mgr. Ivana Koudelková vedoucí oddělení přestupků 545 542 113
Lenka Rolinková referentka 545 542 120
Jitka Cardová referentka 545 542 120
Radka Kovaříková vedoucí hospodářského oddělení 545 542 118
Ing. Helena Přikrylová hospodářské oddělení 545 542 266
Věra Hradilová elektronická podatelna 545 542 122
Iveta Voglová kuchyně 545 542 273
Hana Jamborová referentka oddělení matriky, Czech POINT 545 542 268
Šárka Hrošová informační centrum 545 542 284
Irena Zelinková informační centrum 545 542 284
Simona Řeháková referentka 545 542 148
Ing. Ivo Musil, MSc. referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel 545 542 112
Mgr. Martin Prajzner oddělení přestupků 545 542 289
René Marguš údržba 545 542 274
Denisa Jedlinská výpravna 545 542 260