uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor vnitřních věcí

Ing. Olga Kafková vedoucí odboru 545 542 264
Mgr. Dana Čípková referentka požární ochrany 545 542 271
Eva Cabicarová vedoucí oddělení matriky 545 542 267
Mgr. Ivana Koudelková vedoucí oddělení přestupků 545 542 113
Jitka Cardová referentka 545 542 120
Radka Kovaříková vedoucí hospodářského oddělení 545 542 118
Ing. Helena Přikrylová hospodářské oddělení 545 542 266
Eliška Skřivánková výpravna 545 542 260
Věra Hradilová elektronická podatelna 545 542 122
Dariusz Grabarczyk údržba 545 542 274
Iveta Voglová kuchyně 545 542 273
Hana Jamborová referentka oddělení matriky 545 542 268
Martina Lotocká referentka 545 542 120
Šárka Hrošová informační centrum 545 542 284
Irena Zelinková informační centrum 545 542 284
Mgr. David Černý oddělení přestupků 545 542 289
Simona Řeháková referentka 545 542 148
Ing. Ivo Musil, MSc. referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel 545 542 112