uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková vedoucí odboru 545 542 240
Ing. Jana Hájková stavební úřad Husovice, Zábrdovice 545 542 245
Ing. Hana Rézlová stavby školské a zdravotnické 545 542 238
Dana Procházková stavební úřad Černá Pole, Zábrdovice 545 542 242
Ing. Alena Ptáčníková stavební úřad Lesná, Zábrdovice 545 542 287
Ing. arch. Jana Buráňová stavební úřad Černá Pole, Zábrdovice 545 542 241
Lenka Kalinová asistentka 545 542 239
Ing. Jaroslav Suchý inženýrské sítě, speciální stavební úřad pro dopravní stavby 545 542 248
Jiřina Křížová spisovna 545 542 247
Monika Cziglová archiv, RÚIAN 545 542 246
Bc. Marta Minčeffová silniční správní úřad Zábr., Hus., Sob., zvláštní užívání komun., uzavírky, zábory veř. prostranství 545 542 249
Ing. Zdeněk Chadima stavební úřad Soběšice, Zábrdovice 545 542 244
Ing. Tereza Pikulová stavební úřad Husovice, Zábrdovice, RÚIAN 545 542 193
PhDr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. stavební úřad Lesná, Zábrdovice, vodoprávní úřad 545 542 160
Bc. Anežka Christovová silniční správní úřad Lesná, Černá Pole, zábory veřejného prostranství, kontrolorka 545 542 272
Mgr. Jana Hošková právnička odboru, přestupkové řízení 545 542 243