uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková vedoucí odboru 545 542 240
Ing. Jana Hájková stavební úřad Husovice, Zábrdovice 545 542 245
Ing. Hana Rézlová vedoucí oddělení provozoven, stavebního řízení a územního rozvoje, stavby školské a zdravotnické 545 542 238
Dana Procházková stavební úřad Černá Pole, Zábrdovice 545 542 242
Ing. Alena Ptáčníková stavební úřad Lesná, Zábrdovice 545 542 287
Ing. arch. Jana Buráňová stavební úřad Černá Pole, Zábrdovice 545 542 241
Lenka Kalinová asistentka 545 542 239
Ing. Jaroslav Suchý inženýrské sítě, speciální stavební úřad pro dopravní stavby 545 542 248
Jiřina Křížová spisovna 545 542 247
Monika Cziglová archiv, RÚIAN 545 542 246
Bc. Marta Minčeffová silniční správní úřad, zvláštní užívání komunikací, uzavírky, zábory veřejného prostranství 545 542 249
Ing. Tereza Pikulová stavební úřad Husovice, Zábrdovice 545 542 193
Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. stavební úřad Lesná, Zábrdovice 545 542 160
Jana Hájková kontroly stavby, zábory, havárie, výkopy 545 542 272
Mgr. Bc. Jiřina Matějková právnička odboru 545 542 243