uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková vedoucí odboru 545 542 240
Mgr. Jana Šimečková právnička, přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu 545 542 243
Jana Hájková kontrolorka, zvláštní užívání komunikací 545 542 272
Ing. Hana Rézlová vedoucí oddělení provozoven, stavebního řízení a územního rozvoje, stavby školské a zdravotnické 545 542 238
Dana Procházková bytové domy 545 542 242
Ing. Petr Ovesný rodinné domy, vodní díla, RÚIAN 545 542 245
Ing. Alena Ptačníková provozovny fyzických osob podnikajících a právnických osob 545 542 287
Ing. arch. Jana Buráňová územní řízení 545 542 241
Lenka Kalinová administrativa odboru, výpravna odboru 545 542 239
Ing. Jaroslav Suchý inženýrské sítě, speciální stavební úřad pro dopravní stavby 545 542 248
Jiřina Křížová spisovna 545 542 247
Monika Cziglová spisovna 545 542 246
Ing. Marie Jeronimová bytové domy 545 542 193
Bc. Marta Minčeffová silniční správní úřad, zvláštní užívání komunikací, uzavírky 545 542 249