uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor školství a kultury

PaedDr. Hana Svobodová vedoucí odboru 545 542 252
Adresa pro hlavní e-mailovou komunikaci s odborem
Libuše Sedláčková 545 542 277
Lenka Venclíková, DiS. 545 542 253
Ing. Andrea Křístková referentka pro rodinnou politiku 545 542 140
Andrea Jenčová 545 542 231
Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. 545 542 251