uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Oddělení správy budov

Michaela Šikulová referentka referátu předpisu
Miroslava Němcová referentka referátu ekonomického