uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Odbor rozvoje a investic

Ing. Petr Rizner vedoucí odboru 545 542 269
Ing. arch. Olga Strublová referentka pro územní rozvoj 545 542 135
Ing. Eva Velkovová referentka-technička 545 542 270
Mgr. Věra Ambrozová právnička odboru 545 542 219
Ing. Milan Kříž referent-technik 545 542 209