uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever (poté, co se 28. 2. 2017 vzdal funkce dosavadní tajemník ÚMČ Brno-sever, zastává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, po dobu, kdy není tajemník úřadu ustanoven, jeho úkoly a pravomoce)