uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje k 30.9.2011 školu 539 žáků ve 33 třídách, včetně 3 tříd přípravného ročníku. V 8 třídách je v rámci skupinové integrace vzděláváno 95 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a dalších 26 žáků je vzděláváno v běžných třídách podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve školní družině je zapsáno 120 žáků, ve 4 třídách mateřských škol 109 žáků.

Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, což je jedním z nejdůležitějších pilířů demokracie. Tento záměr je realizován pro MŠ v ŠVP RADOSTNÝ SVĚT DĚTÍ a pro ZŠ v ŠVP DYNAMIKA, podle kterého jsme začali učit ve školním roce 2007/2008. Od září 2012 jsou do ŠVP rozpracovány Standardy pro základní vzdělávání. Usilujeme o vybudování moderní školy, ve které se dětem líbí, rády do ní chodí a cítí se v ní dobře. Učitelé jsou vzdělaní a motivovaní, s jejich prací jsou rodiče spokojeni.
Prostor k aktivitě, k rušení zaběhnutých stereotypů je dostatečný, záleží jen na odvaze, nápadech, vztahu k dětem i veřejnosti, aby se škola stala přitažlivou institucí.
O takovou školu usilujeme a doufáme, že splníme všechny stanovené podmínky Otevřené školy, k jejímuž názvu se hrdě hlásíme od roku 2009/2010. Od r. 2005 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Od r. 2005 jsme Tvořivou školou a od roku 2006 informačním centrem SIPVZ. Ve výuce také využíváme prvky daltonského školství.
Vážení rodiče, jestli Vás výše uvedené informace o naší škole zaujaly, přijďte nás i se svým dítětem KDYKOLIV NAVŠTÍVIT!

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsmerhautova.cz

Mateřská škola se nachází v budovách Merhautova 37 a Vranovská 17.

zs ms merhautova 37