uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Obřadní síň

Obřadní síň se nachází v Černých Polích, nám. SNP 33
(známá je pod názvem "KINOKAVÁRNA")

Z adresy::

 
OMEZENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Upozorňujeme, že aktuální krizové opatření vlády zakazující společenské akce s účastí přesahující 30 osob se vztahuje i na svatební obřady. Do limitu se započítávají také osoby zajišťující obřad (v případě svateb v obřadní síni ÚMČ Brno-sever standardně 4 osoby).

Svatební obřad si můžete domluvit zde:
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Oddělení matriky
tel.: 532 151 267 nebo 532 151 268

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD LEDNA DO ČERVENCE 2020