uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Obřadní síň

Obřadní síň se nachází v Černých Polích, nám. SNP 33
(známá je pod názvem "KINOKAVÁRNA")

Z adresy::

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 25.05.2020 možné konat svatby s účastí do 300 osob (včetně oddávajícího, matrikáře a dalších osob zabezpečujících průběh obřadu). 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 08.06.2020 možné konat svatby s účastí do 500 osob (včetně oddávajícího, matrikáře a dalších osob zabezpečujících průběh obřadu).

Pro účast na sňatečném obřadu platí následující pravidla:
- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

Bližší informace poskytne oddělení matriky ÚMČ Brno-sever.

Svatební obřad si můžete domluvit zde:
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Oddělení matriky
tel.: 532 151 267 nebo 532 151 268

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD LEDNA DO ČERVENCE 2020