uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Pálení

PÁLENÍ

Upozorňujeme občany naší městské části, že dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není dovoleno spalovat odpady v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů. Výjimkou je spalování rostlinných materiálů, které nejsou ošetřeny nebo znečištěny jakýmikoliv chemickými přípravky (laky, nátěry, mořidla) a jsou suché (listí, tráva, dřevní hmota), aby se co možná nejvíce zabránilo vzniku kouře. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a obecně závaznou vyhlášku č. 12/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2017. Vyhláška mj. zakazuje spalování v neděli a státem uznávaný svátek.

Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017 si můžete stáhnout ZDE.

Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2020 si můžete stáhnout ZDE. Přílohu vyhlášky si můžete stáhnout ZDE

V naší městské části je pro spalování určena středa od 09:00 do 19:00.

Pečovatelská služba Brno-sever

Pečovatelskou službu poskytuje od ledna 2021 Centrum sociálních služeb

Na základě schválení Zastupitelstva města Brna je od 01.01.2021 pečovatelská služba a odlehčovací služba nově poskytována Centrem sociálních služeb (www.css.brno.cz). Jedná se o městskou příspěvkovou organizaci, která zastřešuje řadu sociálních služeb.
Stejně jako vedení městské části Brno-sever si i Centrum sociálních služeb vytýčilo jako jeden z hlavních úkolů poskytovat sociální služby na vysoké úrovni a minimalizovat dopad změny poskytovatele na současné uživatele. Klíčovým přínosem sloučení jednotlivých středisek pečovatelské služby je sjednocení podmínek při poskytování sociálních služeb potřebným občanům města Brna.
Pro stávající uživatele služeb Oddělení pečovatelské služby Brno-sever sjednocení nepřináší žádné zásadní změny. Jednotlivé sociální služby a místo poskytování služeb zůstávají stejné. Tzn. že na ulici Rotalova 13 je vám stále k dispozici tým pracovníků, kteří budou nápomocni řešit vaší sociální situaci. Na stejné adrese i nadále najdete odlehčovací službu i hygienické středisko.
Pro bližší informace se můžete obracet na vedoucí koordinátorku pečovatelské služby Mgr. Milenu Sehnalovou, tel. 541 421 914 nebo na vedoucí pečovatelské služby Bc. Kateřinu Jílkovou, tel. 770 110 290.

Kontakty platné od 01.01.2021

Bc. Jílková Kateřina, vedoucí: tel.: 770 110 290, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Kvapilová Iveta, ekonomka: tel.: 777 465 099, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Maršálková Iveta, sociální pracovnice: tel.: 776 628 088, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Magulová Helena, DiS., sociální pracovnice: tel.: 771 121 244, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Vojáčková Bernarda, sociální pracovnice: tel.: 771 121 245, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odlehčovací služby PS–sever: tel.: 778 429 822, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obřadní síň

Obřadní síň se nachází v Černých Polích, nám. SNP 33
(známá je pod názvem "KINOKAVÁRNA")

Svatební obřad si můžete domluvit zde: 
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Oddělení matriky
tel.: 532 151 267 nebo 532 151 268

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD LEDNA DO ČERVNA 2021

 

Dětská hřiště

Dětská hřiště:
- při ulici Milénova,
- při ulici Brožíkova,
- při ulici Jurkovičova,
- při ulici Ježkova,
- při ulici Blažkova,
- při ulici Soběšická,
- na Husovickém kopci,
- park Marie Restituty,
- park Schreberovy zahrádky,
- nám. SNP

Sportovní hřiště:
- na konci ulice Arbesova
- při ulici Vaculíkova
- při ulici Brechtova
- při ulici Blažkova
- při ulici Bieblova
- park Schreberovy zahrádky

Pískoviště:
- ul. Barvy u č. p. 16
- ul. Bendlova u č. p. 15
- ul. Buchtova u č. p. 2
- ul. Bieblova u č. p. 20
- ul. Kotěrova u č. p. 4
- ul. Merhautova u č. p. 168
- ul. Seifertova u č. p. 4
- ul. Trtílkova

Fotogalerie dětských hřišť

Výběhy pro psy

Návštěvní řád oplocených výběhů

Návštěvní řád neoplocených výběhů

Plochy, kde se psi mohou proběhnout bez vodítka a bez náhubku se nazývají „Výběhy pro psy“, v žádném případě si je nemůžeme plést se psími záchodky, jak si mnozí z chovatelů představují i na těchto výše řečených plochách majitel nebo průvodce psa musí případné exkrementy po svém svěřenci odstraňovat. Za tímto účelem jsou všechny výběhy vybaveny odpadkovými koši. V naší městské části máme následující výběhy:

Lesná            NEOPLOCENÉ VÝBĚHY
                      - Slavíčkova
                      p.č. 202/18, 11 000 m2

                      - Soběšická – Vyhlídka nad hřištěm
                      p.č. 1043 a 1042/1
                      5602 a 1873 = 7475 m2

                      - Dusíkova nad Dermakolem
                      p. č. 902/6 a 902/5
                      1842 a 1220 a 987 = 4049 m2

                      OPLOCENÉ VÝBĚHY
                      - Soběšická - Vyhlídka – oplocení
                      p.č. 1042/1, 394 m2

                      - Dusíkova – oplocení
                      p.č. 902/7, 713 m2

Husovice       NEOPLOCENÉ VÝBĚHY
                      - Husovický kopec
                      p.č.1875 a 1876
                      9845 a 996 = 10841 m 2

                      - Provazníkova
                      p.č. 74/5, 1535 m2

                      - Sportovní nábřeží
                      p.č. 957/1, 2101 m2

                      - Svitavské nábřeží
                      p.č. 953, 1431 m2

                      OPLOCENÉ VÝBĚHY
Černá Pole    - Sládkova - oplocení
                      p.č. 3942/39; /38; /55
                      757+792+1289=2838 m2

Zábrdovice    - Jana Svobody - oplocení
                      p.č. 1107, 2621 m2

Další články...

  1. Služby pro občany