uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Projekty oblastí placeného stání (rezidentního parkování)

PROJEKT PRO OBLAST 4-01 „ERBENOVA“ NALEZNETE ZDE.

PROJEKT PRO OBLAST 4-02 „FRANCOUZSKÁ“ NALEZNETE ZDE.

PROJEKT PRO OBLAST 4-03 „JUGOSLÁVSKÁ“ NALEZNETE ZDE.

PROJEKT PRO OBLAST 4-04 „DUKELSKÁ TŘÍDA“ NALEZNETE ZDE (FÁZE A) A ZDE (FÁZE B).

PROJEKT PRO OBLAST 4-05 „NÁMĚSTÍ SNP“ NALEZNETE ZDE (FÁZE A) A ZDE (FÁZE B).

Projednání zavedení rezidentního parkování

DALŠÍ INFORMACE K REZIDENTNÍMU PARKOVÁNÍ NALEZNETE NA WWW.PARKOVANIVBRNE.CZ.

PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH ZÓN REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Zóna 4-01 (projednání 21. a 22. října)

Radní městské části Brno-sever Nikola Staňková vás zve na Projednání zavedení rezidentního parkování v zóně 4-01 (rozdělení ulic do zón viz mapka níže). 

Pro obyvatele ulic Antonína Slavíka, Drobného, Erbenova, Fišova, Helfertova, Kunzova, Lesnická, Martinkova, Merhautova, Milady Horákové, Schodová, Traubova a Zemědělská se projednání uskuteční ve čtvrtek 21. října od 18:00 ve velkém sále Kinokavárny na náměstí SNP 33. 

Pro obyvatele ulic Černopolní, Durďákova, Hoblíkova, Kladivova, Lužova, Muchova, Ryšánkova, Slepá, Tomanova, Trávníky a Žampachova se projednání uskuteční v pátek 22. října od 18:00 v sále Společenského centra Brno-sever na Okružní 21.

POZOR, PROJEDNÁVAT SE BUDE POUZE ZÓNA 4-01! PRO OBYVATELE TĚCH ČÁSTÍ NĚKTERÝCH VÝŠE UVEDENÝCH ULIC, KTERÉ SPADAJÍ DO JINÉ ZÓNY, JSOU URČENA DALŠÍ SETKÁNÍ. 

rp2

Zóna 4-02 (projednání 29. října)

Radní městské části Brno-sever Nikola Staňková vás zve na Projednání zavedení rezidentního parkování v zóně 4-02 (rozdělení ulic do zón viz mapka níže), které se uskuteční v pátek 29. října od 16:30 v sále Společenského centra Brno-sever, Okružní 21.

Do zóny 4-02 spadají ulice (či jejich části) Auerswaldova, Bratislavská, Cejl, Černopolní, Francouzská, Husovická, Hvězdová, Jana Svobody, Merhautova, Milady Horákové, Přadlácká, Sekaninova, Slepá, Soudní, Spolková, Svitavské nábřeží, Sýpka, Tišnovská, Tkalcovská, Trávníčkova, Vranovská a Zubatého.

POZOR, PROJEDNÁVAT SE BUDE POUZE ZÓNA 4-02! PRO OBYVATELE TĚCH ČÁSTÍ NĚKTERÝCH VÝŠE UVEDENÝCH ULIC, KTERÉ SPADAJÍ DO JINÉ ZÓNY, JSOU URČENA DALŠÍ SETKÁNÍ. 

rp2

Zóna 4-03 (projednání 26. října)

Radní městské části Brno-sever Nikola Staňková vás zve na Projednání zavedení rezidentního parkování v zóně 4-03 (rozdělení ulic do zón viz mapka níže), které se uskuteční v úterý 26. října v sále Společenského centra Brno-sever, Okružní 21.

Od 17:00 pro obyvatele ulic Antala Staška, Babičkova, Břenkova, Demlova, Trávníky, Volejníkova a Zdráhalova.

Od 18:00 pro obyvatele ulic Helfertova, Jugoslávská, Lesnická, Mathonova, Merhautova, Sýpka, Těsnohlídkova, Venhudova a Zemědělská.

POZOR, PROJEDNÁVAT SE BUDE POUZE ZÓNA 4-03! PRO OBYVATELE TĚCH ČÁSTÍ NĚKTERÝCH VÝŠE UVEDENÝCH ULIC, KTERÉ SPADAJÍ DO JINÉ ZÓNY, JSOU URČENA DALŠÍ SETKÁNÍ. 

rp2

Česká pošta se vrací k běžnému provozu

Od pondělí 25. května 2020 se všechny pobočky České pošty vracejí k běžné provozní době, která platila před zavedením opatření proti šíření koronaviru. Na všech pobočkách bude také obnoven dřívější víkendový provoz. Od tohoto data bude také ukončena možnost odesílání roušek zdarma v průhledném obalu.

Většina poštovních poboček fungovala ve standardním režimu již od 4. 5. 2020. Výjimkou byly pošty tvořící tzv. kritickou infrastrukturu státu, které měly omezenou provozní dobu do 16 hodin od pondělí do pátku a v sobotu do 12 nebo 13 hodin. Další výjimkou byly pošty Praha 1 a Brno 2, kde byly hodiny pro veřejnost od pondělí do pátku do 18 hodin a v sobotu do 12 nebo 13 hod. O nedělích bylo doposud na všech poštách zavřeno.

S účinností od 25. 5. 2020 se všechny provozovny České pošty vracejí ke svým standardním hodinám pro veřejnost, včetně nedělních provozů. K tomuto datu se ruší také časové rozmezí pro obsluhu klientů starších 65 let (případně držitelů průkazu ZTP – P starších 50 let nebo pracovníků v pečovatelských službách).

Česká pošta od 19. března nabídla také doručování zásilek po České republice s rouškami zdarma, a to za podmínky, že zásilka byla zabalena v průhledném obalu a opatřena nápisem ROUŠKY. Adresát musel obsah zásilky dostat jako dar, nesměl za něj odesilateli platit či dávat jiné protiplnění. Poštovné zdarma se vztahovalo na posílání po České republice. Tato možnost taktéž končí k 25. 5. 2020.

Zákazníci poslali od 19. března do včerejšího dne zhruba 220 tisíc kusů zásilek s rouškami. Na poštovném tím ušetřili více než pět milionů korun. Děkujeme všem, kteří solidárně šili roušky pro své blízké, ale také pro pošťáky, a využívali doručovacích služeb České pošty.

Výběrová řízení personalistika

Radnice vyšla vstříc nájemcům obecních bytů a nebytových prostor

Řada odvětví ekonomiky je nyní kvůli stávající koronavirové epidemii zcela ochromena. Podnikatelé často museli ze dne na den zavřít obchody, restaurace prodávají jen jídlo s sebou. Současná situace je pro řadu lidí po psychické i ekonomické stránce opravdu těžká a zasahuje do jejich každodenního života. Někteří již přišli o práci, jiným byla výrazným způsobem omezena pracovní činnost, nevíme, co přinesou další dny. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem Rada městské části Brno-sever 25. března 2020 schválila návrh opatření, kterými se vychází vstříc nájemcům bytů a nebytových prostor, kteří se nyní mohou ocitnout v problémech s hrazením svých smluvních závazků z důvodu ztráty nebo omezení příjmů, uzavření či jiného omezení pronajatých provozoven nebo jiných zařízení, které se nacházejí v domech ve správě městské části Brno-sever.
Opatření spočívají v neuplatňování sankce za pozdní uhrazení příslušné platby nájemného, vyplývající z uzavřené smlouvy či z ustanovení obecně závazného právního předpisu, s datem splatnosti v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. K uhrazení takové platby však musí dojít nejpozději do 30. 9. 2020. Opatření jsou směřována vůči nájemcům nebytových prostor, staveb, pozemků, které jsou svěřeny do správy městské části Brno-sever, a dále bytů ve správě Brna-severu.
Tímto krokem chceme podnikatelům dát signál, že od městské části mohou v této těžké době očekávat pomoc a korektní přístup, nezapomínáme ani na udržení chodu menších firem. Snahou je jim v této situaci ulehčit a vytvořit předpoklady pro to, aby své provozy mohli po ukončení nouzového stavu co nejdříve obnovit.
Podmínkou neuplatňování sankčních poplatků za pozdní hrazení nájemného u bytů bude doložení dokladů prokazujících ztrátu zaměstnání v souvislosti se zavedenými opatřeními (výpověď od zaměstnavatele, zaevidování na úřadu práce apod. v době zavedených krizových opatření).
Nájemcům bytů nabízíme také pomoc ve formě konzultace s dluhovými referenty k maximální eliminaci dluhové pasti, ve které by se mohli ocitnout. U již uzavřených splátkových kalendářů na dlužné nájemné bude v případě neschopnosti splácení umožněn odklad těchto splátek. Eventuální prominutí sankčních poplatků bude řešeno individuálně.
Vedení radnice poměrně složitě jednalo, jaké postupy zvolit. Je důležité upozornit na to, že tato opatření nikterak neřeší jakékoliv odpouštění či snižování úhrad za úplatné užívání městského majetku, dále se odklad netýká platby za služby (energie, úklid atd.) spojené s nájemným. Celou problematiku bude radnice muset řešit komplexně v závislosti na dalším vývoji krizových opatření, celostátní legislativy, odškodňovacích mechanismů státu atd.