uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Poskytované služby

Klientům jsou poskytovány tyto ZÁKLADNÍ SLUŽBY:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

2. pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

3. poskytnutí stravy
- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Strava je dovážena od externího dodavatele a podává se klientům v jídelně (rozměr 20,4 m2). Klientům je poskytována racionální, diabetická a žlučníková strava. V pracovní dny je klientům poskytován teplý oběd a teplá večeře. O víkendech je poskytována studená večeře.

4. ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

6. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- podpora při zajištění chodu domácnosti

Kromě základních služeb nabízíme klientům i FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

- pedikérské úkony (namočení nohou, odstranění ztvrdlé kůže, otlaků, kuřích ok, péče o zarostlé nehty)
- doprava služebním automobilem (k lékaři, na úřady, do nemocnice, do domova pro seniory…)

Všechny služby jsou poskytovány za úhradu (viz Ceník úkonů odlehčovací služby).