uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytovat péči odpovídající individuálním potřebám osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu.

Cílová skupinou jsou osoby od 50 let věku.

Přijímáme osoby:
- s chronickým onemocněním (v kompenzovaném stavu),
- s chronickým duševním onemocněním (v kompenzovaném stavu),
- s kombinovaným postižením,
- s tělesným postižením,
- se sluchovým postižením,
- se zrakovým postižením.

Zdravotní stav klienta musí být kompenzován a klient musí být částečně pohyblivý (pohyblivý pomocí hůlky, berle nebo chodítka). Přijímáme inkontinentní klienty a klienty s lehkou formou demence.

Neposkytujeme služby osobám:
- se středně těžkou a těžkou formou demence,
- upoutaným na lůžko,
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- které trpí akutní infekční nemocí,
- jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
- závislým na omamných látkách a alkoholu.

Standardní doba poskytnutí odlehčovací služby činí tři měsíce. Pokud je v zařízení volná kapacita, lze pobyt prodloužit. Poskytnutí odlehčovací služby lze během kalendářního roku zopakovat.

Odlehčovací služby jsou poskytovány v přízemí jednopatrové budovy na adrese Rotalova 13, 614 00 Brno.

Kapacita zařízení je 14 lůžek v 7 dvoulůžkových pokojích o rozměrech 15,1 m2 (pokoj č. 1), 13,3 m2 (pokoj č. 2), 14,2 m2 (pokoj č. 3), 13,1 m2 (pokoj č. 4), 12,9 m2 (pokoj č. 5), 12,9 m2 (pokoj č. 6) a 12,9 m2 (pokoj č. 7).

Pokoje jsou vybaveny dvěma mechanicky polohovatelnými postelemi, nábytkem (2 noční stolky s jídelní deskou, 2 židle, 1 stůl, 1 šatní skříň), 2 lampičky a TV. Součástí pokojů není hygienické zařízení.

Hygienické zařízení (4 WC) a jeden sprchový kout (rozměr 2,5 m2) je umístěno na chodbě.
Zařízení disponuje jídelnou, která slouží zároveň jako společenská místnost.
Poskytovatel disponuje toaletními židlemi, sprchovacím vozíkem, čtyřkolovými chodítky a čtyřkolovými chodítky s podpůrnou deskou.

Klienti mohou pro přivolání pomoci používat signalizační zařízení TREX. Klient na požádání dostane do užívání tísňové tlačítko ATOM na náramku nebo na šňůrce. Stisknutím červeného kolečka si klient přivolá pomoc. Zaměstnanci Poskytovatele u sebe mají zařízení, které jim signalizuje, kdo potřebuje pomoc.

Zásady poskytování odlehčovací služby:
• respektujeme vždy přání a priority uživatele služby,
• vždy a za všech okolností chráníme lidskou důstojnost a ostatní lidská práva a svobody uživatelů služby,
• každého klienta vnímáme individuálně a komplexně, s jeho fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními potřebami,
• podpora soběstačnosti a samostatnosti,
• zjišťujeme aktuální potřeby každého klienta a vycházíme z nich při plánování průběhu služby
• poskytujeme služby v souladu s platnou legislativou,
• služba je poskytována na nejvyšší možné profesionální úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.

Poskytované služby

Ceník úkonů odlehčovací služby

Zavedení služby

Ukončení služby

Formuláře a informace ke stažení

Kontakty