uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Poskytované služby

Klientům jsou poskytovány tyto ZÁKLADNÍ SLUŽBY:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – zajištění oběda
- dovoz nebo donáška jídla a pití
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
- praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Kromě základních služeb nabízíme klientům i FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

- pedikérské úkony (namočení nohou, odstranění ztvrdlé kůže, otlaků, kuřích ok, péče o zarostlé nehty)
- dohled nad dospělým občanem v domácnosti
- doprovod na vycházku
- odvoz do/ze střediska osobní hygieny služebním automobilem