uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby 2018 - zastupitelstva obcí

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 2018

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Oznámení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-sever pro volební období 2018 – 2022

Oznámení registračního úřadu o stanovení počtu podpisů na peticích

Oznámení registračního úřadu o podávání kandidátních listin

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Statutární město Brno, Městská část Brno–sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

    

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 15c písm. g) oznamuji:

 

a) počet volebních okrsků v MČ Brno–sever :       45 volebních okrsků

 

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

 

okrsek č. 20001 - 20004          Mendelova univerzita, Zemědělská 1

okrsek č. 20005 - 20012          ZŠ Merhautova 37

okrsek č. 20013 - 20016          ZŠ Janouškova 2

okrsek č. 20017 - 20019          ZŠ Jugoslávská 126

okrsek č. 20020 - 20022          ZŠ Zemědělská 29

okrsek č. 20023 - 20024          SPŠCH, Vranovská 65

okrsek č. 20025 - 20026          ZŠ nám. Republiky 10

okrsek č. 20027                       ZŠ Cacovická 4

okrsek č. 20028 - 20032          Taneční konzervatoř, Nejedlého 3

okrsek č. 20033 - 20037          ZŠ Blažkova 9

okrsek č. 20038 -20042           ZŠ Milénova 14

okrsek č. 20043                       MK Okružní 21

okrsek č. 20044 - 20045          ZŠ Zeiberlichova 49

 

V Brně dne: 2. 7. 2018

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Počet členů OVK

R O Z H O D N U T Í

        

Podle §15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů

stanovuji v Městské části Brno – sever ve volebních okrscích č. 20001 – 20045

minimální počet členů OVK, který činí:

6  č l e n ů

V Brně dne 2. 7. 2018

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Registrace kandidátních listin pro volby do ZMČ Brno-sever