uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Žádost o stavební povolení

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

209

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o stavební povolení

4

Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební vydává jako obecný stavební úřad stavební povolení pro všechny druhy pozemních staveb podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební povolení nevyžadují stavby uvedené v § 103 stavebního zákona a jednoduché stavby uvedené v § 104 stavebního zákona.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní řízení ukončené vydáním stavebního povolení.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Podání žádosti o stavební povolení

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Bratislavská 70, 601 47   Brno.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební 3. patro v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k žádosti o stavební povolení jsou stanoveny v

části B žádosti o stavební povolení dle přílohy č.2 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

§ 109 stavebního zákona stanoví, kdo je účastníkem stavebního řízení

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o stavební povolení nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění

18

Jaké jsou související předpisy

  1. 1.Vyhl.č. 498/2006 Sb.,o autorizovaných inspektorech
  2. 2.Vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  3. 3.Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územíplatném znění.
  4. 4.Vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  5. 5.Vyhl.č.369/2001 Sb., o obecných technichkých požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  6. 6.Vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu
  7. 7.zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor územního stavebního řízení prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179,§ 180 a §181 stavebního zákona

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru.

26

Kontaktní osoba

Ing. Ptáčníková Alena tel: 545 542 287

Ing. Ovesný Petr tel: 545 542 245

Ing. Rézlová Hana tel: 545 542 287

Procházková Dana tel: 545 542 242

Ing. Kreisl Miroslav tel: 545 542 160

Hájková Jana tel: 545 542 238

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: