uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Žádost o stavební povolení

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 209
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o stavební povolení
4 Základní informace k životní situaci Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební vydává jako obecný stavební úřad stavební povolení pro všechny druhy pozemních staveb podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební povolení nevyžadují stavby uvedené v § 103 stavebního zákona a jednoduché stavby uvedené v § 104 stavebního zákona.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Správní řízení ukončené vydáním stavebního povolení.
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Podání žádosti o stavební povolení
8 Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47   Brno.
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební 3. patro v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklady k žádosti o stavební povolení jsou stanoveny v části B žádosti o stavební povolení dle vyhlášky 503/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení dle jsou dle ust. §112 odst.3 st.zákona v jednodušších případech 60 dnů a ve složitějších 90 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace § 109 stavebního zákona stanoví, kdo je účastníkem stavebního řízení
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Žádost o stavební povolení nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Dle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy  
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravným prostředkem proti rozhodnutí Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor územního stavebního řízení prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za porušení stavebního zákona se vedou přestupková řízení podle § 178, § 179,§ 180 a §181 stavebního zákona
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková– vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Ing. Ptáčníková Alena tel: 545 542 287

Ing. Hájková Jana tel: 545 542 245

Ing. Pikulová Tereza tel: 545 542 193

Ing. arch. Sedláková Anežka tel: 545 542 160

Ing. Rézlová Hana tel: 545 542 238

Procházková Dana tel: 545 542 242

Ing. arch. Buráňová Jana tel: 545 542 241

Ing. arch. Sedláková Anežka tel: 545 542 160

Ing. Chadima Zdeněk tel: 545 542 244

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 10.4.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace