uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Žádost o vydání územního souhlasu

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

205

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání územního souhlasu

4

Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební vydává jako obecný stavební úřad územní souhlas pro stavby podle §96 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě oznámení o záměru v území vydává Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, jako příslušný stavební úřad, ú z e m n í  s o u h l a s

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemným podáním oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č.9 vyhl.č. 503/2006 Sb.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Bratislavská 70, 601 47   Brno.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, 3. patro v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu jsou stanoveny v části B formuláře oznámení o záměru dle přílohy č.9 vyhl.č. 503/2006 Sb.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Souhlas se vydává do 30 dnů ode dne oznámení záměru.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci sousedních pozemků

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání územního souhlasu nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 183/2006 Sb,.o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon §96

18

Jaké jsou související předpisy

Vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhl.č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není opravný prostředek.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179, § 180 a § 181 stavebního zákona

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru.

26

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel: 545 542 244

Ing.arch. Jana Buráňová, tel:545 542 541

Ing. Petr Ovesný, tel: 545 542 245

Ing. Alena Ptáčníková, tel: 545 542 287

Ing. Hana Rézlová, tel: 545 542 287

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: