uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Ohlášení stavebnímu úřadu

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

208

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení stavebnímu úřadu

4

Základní informace k životní situaci

Ohlášení jednoduché stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací  podává stavebník na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlašovaná stavba, terénní úprava, zařízení a nebo udržovací práce je uvedena v § 104 stavebního zákona

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemným podáním ohlášení na předepsaném formuláři dle přílohy č.1 vyhl.č. 526/2006 Sb.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

3. patro v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady k ohlášení jsou stanoveny v části B formuláře oznámení o záměru dle přílohy č.1 vyhl.č. 526/2006 Sb.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 40 dnů ode dne podání ohlášení

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Ohlášení stavebnímu úřadu nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon

18

Jaké jsou související předpisy

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není opravný prostředek.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení stavebního zákona se ukládají pokuty dle § 178, § 179, § 180 a § 181 stavebního zákona

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Ptáčníková Alena tel: 545 542 287

Ing. Ovesný Petr tel: 545 542 245

Ing. Rézlová Hana tel: 545 542 287

Procházková Dana tel: 545 542 242

Ing. Kreisl Miroslav tel: 545 542 160

Hájková Jana tel: 545 542 238

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: