uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zasedání zastupitelstva v září

Starosta městské části Brno-sever srdečně zve na XIV. zasedání ZMČ Brno-sever, které se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2009 od 14 hodin v klubovně Brno-sever, Okružní 21, Lesná.

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení ZMČ Brno-sever
2. Změna indexu podlažních ploch z 1,3 na 0,6 - polyfunkční dům "D", Nové Majdalenky
3. Návrh změny nařízení s. m. Brna č. 29/2005, kterým se mění a doplňuje vyhláška o schůdnosti místních komunikací
4. Darovací smlouva - převod pozemku p. č. 114/3, k. ú. Černá Pole
5. 4. úprava Finančního plánu VHČ - bytové hospodářství pro rok 2009 a přílohy č. 2
6. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Brno-sever
7. Emily club s. r. o. - Zemědělská 76
8. Zpráva o plnění rozpočtu a finančních plánů MČ Brno-sever a jí zřízených organizací
9. Dvanáctá úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2009
10. Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-sever na 2011 - 2019
11. Dotazy a připomínky